Grey Day 04 – 02 – 2019

Vandaag brengt canvas ons op de hoogte van Grey Day. Grey day is de dag waarop de groene energie op is.

De wereld kan niet zonder energie en het ziet ernaar uit dat onze energiehonger de komende decennia alleen maar zal toenemen. Waar halen we al die energie vandaan zonder onze planeet om zeep te helpen?

We gebruiken nog veel te weinig hernieuwbare energie en veel te veel ‘grijze’ energie. Om daar de aandacht op te vestigen lanceert Canvas het begrip ‘Grey Day’, de dag van het jaar waarop onze eigen groene energie op is en we overschakelen op grijze energie.

Met Grey Day wil Canvas mensen bewustmaken van de hoeveelheid vervuilende energie die we verbruiken en van het nog altijd erg kleine aandeel van groene/hernieuwbare energie in ons energieverbruik. Canvas wil ook bekijken hoever we staan met de energietransitie en of er hoop is om Grey Day in ons land te verschuiven naar een later moment in het jaar.

Het aandeel zelfgemaakte hernieuwbare energie in ons land is gestegen van 8,7% in 2016 naar 9,1% in 2017. Dat zijn de laatst beschikbare cijfers.

Al de rest, 90,9% dus, is grijze energie. Die komt uit uranium in kernreactoren of uit fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool.

In tijd uitgedrukt komt 9,1% overeen met iets meer dan 33 dagen op een jaar. Onze groene energie voor dit jaar is dus op zondag 3 februari al op.

Maandag 4 februari, de Grey Day van 2019

Vanaf die dag tot het einde van het jaar gebruiken we alleen nog grijze energie. (In 2018 viel Grey Day op 2 februari.)

Als ons land zijn energieproductie aan dit tempo blijft vergroenen (0,4% per jaar) komen we pas over 227 jaar aan 100% hernieuwbare energie. Niet in 2050 dus, zoals voorzien, maar in 2246. We moeten dus dringend een tandje bijsteken.

Zoals Canvas aangeeft is de stijging van het aandeel groene energie slechts 0,4% per jaar. Help ons deze aangroei te verhogen en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan via onze website. Laten we samen werken om de Grey Day zo laat mogelijk te laten vallen in de jaren die komen.

Bron: https://www.canvas.be/greyday

Intersolution 2019

Ook dit jaar was Galileo energy aanwezig op Intersolution in Flanders Expo. De vakbeurs voor alle solarprofessionals.

+2500 bezoekers gedurende 2 dagen en meer dan 85 standhouders. Ook wij gingen op zoek naar de nieuwste innovaties en technologie. Hieronder alvast een Recap.

Tot volgend jaar!

Full black VS standaard panelen

De laatste jaren is er een opmars van de full black (volledige zwarte) panelen. De meest esthetische manier voor het plaatsen van zonnepanelen. De onopvallende panelen hebben een strak design en blenden perfect in met een donker dak.

Wat is nu precies het verschil?

De full black panelen worden voornamelijk gebruikt vanwege hun esthetische waarde. Deze panelen hebben een zwarte backsheet (achterzijde) ipv een witte backsheet. Een zwarte backsheet zorgt voor een hogere temperatuur op het paneel en heeft als resultaat dat er zich een klein rendementsverlies voordoet. Door de jaren heen is het prijsverschil steeds kleiner geworden en kiezen steeds meer klanten voor deze esthetische panelen.

Conclusie:

Wil je al lang zonnepanelen, maar het uitzicht heeft je altijd tegengehouden? Vraag dan vandaag nog een offerte aan met full black zonnepanelen. Wij helpen u graag verder.

Zwart is stijlvol

Wie kiest voor esthetiek, kiest voor de full black modules.
Met de zwarte backsheet zijn deze panelen volledig zwart.
Perfect voor een dak met zwarte pannen of als je kiest voor esthetiek.

 

Nieuwbouw woning

Bij nieuwbouwwoningen met platte daken, kiezen wij voor een laagballast pakket. De panelen staan hier onder 15-20° en zijn amper tot niet zichtbaar van beneden. De achterkant wordt dichtgemaakt zodat de wind hier niet onder kan.

Wist je dat bij een nieuwbouwwoning je E-peil omlaag kan krijgen door zonnepanelen? Voor het indienen van het EPB verslag laat je je best eens informeren. Je kan nog een grote korting krijgen op jouw kadastraal inkomen indien uw E-peil een bepaalde norm haalt (afhankelijk van het bouwjaar van de woning.).

Heb je vragen? Aarzel dan niet ons te contacteren.

Hellend dak

Met elektrische verwarming kan de elektriciteitsfactuur al eens oplopen.
Het maximaal rendement halen uit je dak, door je dak vol te leggen met zonnepanelen.

23 LG 335 wattpiek op een 3-fasige Fronius omvormer.

Laat de zon maar schijnen!

Carport

Deze carport werd opgebouwd met een kraan en hoogtewerker.
De dakbedekking bestaat uit zonnepanelen en laat geen water door.

Prachtig project en de perfecte staanplaats voor een extra camion.

Zonnepanelen installeren is geen meubelen verkopen

Vandaag worden zonnepanelen op elke hoek van de straat aangeboden en dit door Jan en alleman. Dit is, naar onze mening, geen goede evolutie. Daarenboven is deze trend ook zeer gevaarlijk, niet enkel voor ieders veiligheid, maar ook voor ieders ‘portemonnee”, vertelt Filip Van Mol, algemeen directeur van Eloya. De beroepsfederatie ziet zich als zeer goed geplaatst om te weten waarover ze het heeft. “Niets is voor ons belangrijker dan het welzijn van de leden-installateurs, alsook het respect dat zij verdienen voor hun werk en beroep. Laat het nu net dit welzijn en respect zijn dat door externe factoren dreigt ondermijnd te worden.”

Groepsaankoop gaat altijd ten koste van de kwaliteit

De federatie blijft heel erg verbaasd dat er nog dagelijks zonnepanelen via groepsaankoopacties worden aangeboden. Een ‘samen-aankoop’ heeft als essentiële voorwaarde dat er conformiteit bestaat, dat er eenzelfde product/pakket wordt aangekocht door alle mensen die in deze groep vertegenwoordigd zitten. De vraag die zich meteen opwerpt, is hoe dit – in het geval van zonnepanelen – zomaar kan. Hoe kan men een pv-installatie als een uniform product zien? Het is onrealistisch te denken dat de klant hier voordeel zal uithalen, dat hij goed gediend zal zijn met een dergelijke werkwijze. Dit soort ‘samen-aankopen’ wordt enkel georganiseerd op het overschot aan slechte zonnepanelen met verouderde technologie kwijt te raken. Er worden door dit type praktijken dan ook honderden daken vol gelegd met afval, panelen en systemen die later zeer moeilijk te recycleren zullen zijn.

De installateur moet altijd kwaliteit kunnen leveren

We horen het graag als grote ondernemingen, die niets te maken hebben met de zonnepanelensector, prijzen voorstellen die zo extreem laag zijn dat er – op de installatie ervan – amper tot geen winst meer te maken valt. Daarenboven zijn die ondernemingen dan nog eens van mening dat deze zonnepanelen geïnstalleerd zouden moeten worden door onze installateurs. Dat is je reinste onzin! Elke installateur die zelfs maar overweegt in dit verhaal mee te stappen of zulke installatie gaat installeren, mag zich klaarmaken voor het faillissement. Wij raden professionals aan om deze enorme risico’s niet te nemen, niet enkel om het eigen imago te beschermen, maar ook om de klant geen reden te geven bij u te moeten komen aankloppen en u verantwoordelijk te moeten stellen voor de gebrekkige kwaliteit van de geplaatste producten. We adviseren onze installateurs uitdrukkelijk om nooit samen te werken met dergelijke ondernemingen en groot opgezette structuren.

Geen kwaliteitsvolle zonnepanelen, geen rendement

Door louter op prijs af te gaan, maakt de consument een kapitale fout. Als er een ding is waarbij de prijs nooit het enige referentiekader of de belangrijkste keuzebepalende factor mag zijn, dan is het wel bij de aankoop van zonnepanelen. Het doel van het plaatsen van zonnepanelen is om als gebruiker van eigen elektriciteit op te wekken en deels of volledig onafhankelijk te worden van het elektriciteitsnet. Op dat ogenblik heeft men er als consument alle belang bij dat elke vierkante meter een zo hoog mogelijk rendement oplevert.  Dit is enkel en alleen mogelijk als er een correcte en op maat gemaakte studie van de zonnepaneleninstallatie wordt uitgevoerd. Eenheidsworst is een term die – en zeker in deze branche – niet van toepassing is of kan zijn al wordt het nu wel zo aangeboden.

Goochelen met garanties

De consument krijgt 15 jaar of zelfs 25 jaar garantie op zijn volledige installatie of op een deel ervan. Wat ben je met dergelijke uitspraken als de onderneming die dit voorstelt binnen vijf jaar failliet is of van de aardbol verdwenen is? Inderdaad, helemaal niets.  Daarom is het belangrijk dat de zonnepanelen goed en professioneel worden geplaatst. Dat er voor deze installatie een correcte prijs betaald dient te worden, zodat de installateur an blijven werken en verder kan blijven investeren in zijn onderneming om ervoor te zorgen dat de klant een goede dienstverlening krijgt, ook na de installatie, lijkt een evidentie. Als de installateur echter wordt uitgewrongen en ‘uitgemolken’ door zijn opdrachtgever, zijnde de grote meubelzaak of het ‘samenaankoopplatform’, dan zien wij dergelijke installatiebedrijven geen lang leven beschoren. Daarenboven is ook de consument hier op den duur de dupe van, want noch de grote meubelzaak, noch het samenaankoopplatform neemt enige verantwoordelijkheid voor de installatie op zich, en het zal de installateur zijn die zal moeten instaan voor de garanties.

Besluit

Wij van Eloya trachten de klanten te overtuigen om altijd te kiezen voor een plaatselijke installateur die een oplossing op maat uitdoktert. Een vakman die een goed onderbouwde studie maakt, die resulteert in een installatie die een maximaal rendement garandeert, en die ervoor zorgt dat de klant zich geen zorgen hoeft te maken. Dat zonnepanelen nu als een volumeproduct in de markt gezet worden is dan ook enorm risicovol en helpt uiteindelijke niemand vooruit. De enigen die hiervan profiteren, dat zijn enkele grote buitenlandse bedrijven, die de Belgische markt als een goedkope dumpplaats gebruiken, besluit de algemeen directeur van Eloya, Filip Van Mol.

Bron & copyright: Elektricien.pmg.be & Eloya