Werknemers financieren in grootschalig zonnedak

Energize Your Future
Op het dak van drukkerij INNI Group werden 2.000 hoogrendementspanelen aangesloten die samen goed zijn voor zo’n 600 KW of 90% van de energiebehoefte van het bedrijf. Ook een jaarlijkse daling van 190 ton van de CO2 uitstoot en een energiefactuur die een kwart lager ligt dan voorheen werden zo gerealiseerd. Het project werd mogelijk gemaakt door middel van derdepartijfinanciering, wat in dit geval inhoudt dat de medewerkers mee investeerden in de groene toekomst van hun bedrijf. Het was Vlaams minister van Energie Bart Tommelein die de grote industriële installatie in werking stelde tijdens de NoonTalk van Kortrijk-Noord. De minister is lovend over de manier waarop dit project tot stand is gekomen: “Het is een ideale oplossing voor vele bedrijven om over te schakelen op hernieuwbare energie zonder dat hun competitiviteit in het gedrang komt.” Manu Jans, CEO van GreenPulse, financierder en beheerder van de installatie, licht het concept toe: “Het zonnedak werd gedeeltelijk gefinancierd via crowdlending. Particulieren en werknemers van de dakeigenaar investeren een bedrag tussen €2.000 en €50.000 en kunnen rekenen op een gewaarborgd nettorendement van 3,9% op een 8-jarige lening. Daarmee legt de investeerder een mooi groen spaarboekje aan.” GreenPulse coördineert de initiële studies, de contractuele overeenkomsten, staat in voor de uitvoering van de gedetailleerde technische voorstudies, regelt de financiering en beheert het park gedurende de volledige looptijd. Bron: Elektricien magazine