‘De grootschalige uitrol van zonne-energie vergroot het belang van energiemanagement’

‘Energiemanagement gaat in de komende jaren een grote vlucht nemen. De keuze om bij zonnepaneelsystemen nu al een Fronius Smart Meter te plaatsen, is een opstap naar de energiewereld van de toekomst waarin energieopslag een standaardonderdeel zal worden van het assortiment van pv-installateurs.’ Aan het woord is Sjef Zijlmans, bij de Oostenrijkse omvormerfabrikant Fronius verantwoordelijk voor de Benelux.

Oostenrijkse kwaliteit

Volgens Zijlmans is het vooral de Oostenrijkse kwaliteit die het bedrijf in de voorbije jaren geen windeieren heeft gelegd. ‘Fronius heeft een imago van betrouwbaarheid, kwaliteit en economische stabiliteit: de familie Fronius is trots op die eigenschappen en draagt dit als familiebedrijf ook uit.’

Actieve koeling

Zijlmans legt nog maar eens uit waarom het bijvoorbeeld zo belangrijk is dat de Fronius omvormers voorzien zijn van actieve koeling. Een hogere opbrengst doordat de opwekking niet wordt gereduceerd en een langere levensduur doordat de elektronica minder warm wordt, zijn volgens Zijlmans de voornaamste voordelen. ‘Voor de levensduur van power elektronica zoals een pv-omvormer staat een te hoge temperatuur garant voor problemen. Als de omvormer 10 graden warmer wordt, wordt de levens-duur gehalveerd. En in de praktijk wordt het vermogen van veel omvormers in hete zomers teruggeschroefd, zeker bij warme opstellingen of weinig ventilatie. Door actieve koeling in te bouwen kennen onze omvormers deze problematiek niet.’

Smart Meter

Om te allen tijde inzicht te hebben in de prestaties van de omvormers beschikt de Oostenrijkse fabrikant over de softwaretool Fronius Solar.web. ‘Met deze online portal voor zonnepanelensystemen kunnen exploitanten hun pv-installatie monitoren en de gegevens analyseren’, duidt Zijlmans. ‘Installateurs kunnen bovendien via de portal meerdere installaties met elkaar vergelijken. Desgewenst is het mogelijk om alarmeringen te activeren om verstoringen in de zonnestroomproductie automatisch te detecteren.’

Steeds vaker wordt bij pv-systemen, groot en klein, de Fronius SmartMeter geplaatst. Zijlmans: ‘Dit is een bi-directionele meter die het teruggeleverde en afgenomen vermogen naar en uit het elektriciteitsnet registreert en zo de informatie levert om het eigen energieverbruik te optimaliseren. Ziet men normaliter enkel hoeveel stroom de zonnepanelen produceren, met aanvullende SmartMeters wordt het mogelijk om ook meerdere opwekkers bijvoorbeeld van een ander merk omvormers en de grote verbruikers gedetailleerd te volgen. Met de standaard ingebouwde energie-managmentfuncties is het mogelijk om de zonnestroom voor verschillende doeleinden in te zetten. Van het laden van je elektrische auto, tot het aanzetten van je wasmachine of het verwarmen van het water in je boiler.’En dit energiemanagement zal volgens Zijlmans in de Benelux zeer snel aan terrein gaan winnen. ‘Dat wordt in Vlaanderen natuurlijk ingegeven door de toenemende risico’s op stroomtekorten in de winterperiodes, maar ook door het uitfaseren van de terugdraaiende teller. Dit vergroot het belang van zelfconsumptie. In Nederland ontstaat er een soortgelijke situatie door invoering van de terugleversubsidie als vervanging van de salderingsregeling. Daarmee wordt het voor consumenten interessant om zoveel mogelijk van de opgewekte zonnestroom zelf te gaan gebruiken.

Sectorkoppeling

Om de visie van een toekomst met 100 procent duurzame energie te verwezenlijken, introduceerde de Oostenrijkse fabrikant dit jaar oplossingen voor zogenaamde sectorkoppeling. Hiermee kan zonne-energie effi ciënt worden ingezet bij de bereiding van warm water, in het huishouden en voor elektrisch vervoer. ‘Voor eigenaren van een zonnepanelensysteem wordt het in de komende jaren steeds belangrijker om zoveel mogelijk van de zelf opgewekte zonnestroom te benutten. Met de uitfasering van de salderingsregeling maar ook in het geval van commerciële pv-systemen is zelfconsumptie econo-misch gezien het meest voordelig. In ons thuisland Oostenrijk zijn dit jaar al vele pv-systemen van een Fronius Ohmpilot voorzien. Dit product zorgt ervoor dat zelfs meerdere warmwateropslagvaten automatisch en traploos met zonnestroomoverschotten verwarmd kunnen worden. Bij meerdere systemen met een combinatie van batterijopslag en Ohmpilot is te zien dat het mogelijk is om met een pv-systeem voor een huishouden een eigenverbruik van 90 procent te bereiken. Dit heeft uiteraard een zeer positieve invloed op de terugverdientijd van de zonnepanelen.’

Kortom staan er nog heel wat veranderingen voor de deur. Aan de hand van de smart meter van Fronius is het voor de installateur gemakkelijker om in te spelen op de toekomstige noden van de klant. Zo bereiken we een zo hoog mogelijk eigenverbruik.

bron: Solarmagazine Jaargang 9

Hoe worden zonnepanelen gemaakt?

Het basisingrediënt van elk zonnepaneel is silicium. Op hoge temperatuur wordt deze kostbare grondstof gewonnen uit zand.

Eens het silicium in zuivere blokken is gestold, kunnen er flinterdunne schijfjes worden van gesneden. Deze zullen de zonnecellen vormen. Om foto-elektrische stroom te genereren worden 2 siliciumschijfjes met verschillende eigenschappen op elkaar geplaatst. Via het toevoegen van verschillende stoffen kunnen er positieve en negatieve elektrodes worden gemaakt. Onder invloed van zonlicht wordt tussen de elektrodes een kleine elektrische stroom gegenereerd. Door kleine stroombanen of geleiders op de individuele cellen aan te brengen kunnen meerdere cellen met elkaar worden verbonden. Om de brosse cellen te beschermen worden de cellen gelamineerd en in een aluminium frame bevestigd. Het geheel vormt een afgewerkt zonnepaneel.

Een groot deel van dit proces gebeurt volautomatisch. Hieronder nemen we een kijkje in de LG fabriek:

Grey Day 04 – 02 – 2019

Vandaag brengt canvas ons op de hoogte van Grey Day. Grey day is de dag waarop de groene energie op is.

https://www.youtube.com/watch?v=KSjGTu6647U
De wereld kan niet zonder energie en het ziet ernaar uit dat onze energiehonger de komende decennia alleen maar zal toenemen. Waar halen we al die energie vandaan zonder onze planeet om zeep te helpen?

We gebruiken nog veel te weinig hernieuwbare energie en veel te veel ‘grijze’ energie. Om daar de aandacht op te vestigen lanceert Canvas het begrip ‘Grey Day’, de dag van het jaar waarop onze eigen groene energie op is en we overschakelen op grijze energie.

Met Grey Day wil Canvas mensen bewustmaken van de hoeveelheid vervuilende energie die we verbruiken en van het nog altijd erg kleine aandeel van groene/hernieuwbare energie in ons energieverbruik. Canvas wil ook bekijken hoever we staan met de energietransitie en of er hoop is om Grey Day in ons land te verschuiven naar een later moment in het jaar.

Het aandeel zelfgemaakte hernieuwbare energie in ons land is gestegen van 8,7% in 2016 naar 9,1% in 2017. Dat zijn de laatst beschikbare cijfers.

Al de rest, 90,9% dus, is grijze energie. Die komt uit uranium in kernreactoren of uit fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool.

In tijd uitgedrukt komt 9,1% overeen met iets meer dan 33 dagen op een jaar. Onze groene energie voor dit jaar is dus op zondag 3 februari al op.

Maandag 4 februari, de Grey Day van 2019

Vanaf die dag tot het einde van het jaar gebruiken we alleen nog grijze energie. (In 2018 viel Grey Day op 2 februari.)

Als ons land zijn energieproductie aan dit tempo blijft vergroenen (0,4% per jaar) komen we pas over 227 jaar aan 100% hernieuwbare energie. Niet in 2050 dus, zoals voorzien, maar in 2246. We moeten dus dringend een tandje bijsteken.

Zoals Canvas aangeeft is de stijging van het aandeel groene energie slechts 0,4% per jaar. Help ons deze aangroei te verhogen en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan via onze website. Laten we samen werken om de Grey Day zo laat mogelijk te laten vallen in de jaren die komen.

Bron: https://www.canvas.be/greyday

Offgrid gaan? Een utopie.

Dankzij de invoering van het prosumententarief krijgen wij als installateur steeds vaker de vraag of het mogelijk is om de volledige huishoudelijke elektrische installatie van het net los te koppelen. Het is putje winter, het ideale moment om aan te tonen wat dat juist zo moeilijk en heel duur maakt. Lees even mee:

Stel, je gaat volledig offgrid, dan wil je ook ’s winters gezellig samen koken, tv kijken, een beetje verlichting laten branden. Een doorsnee gezin verbruikt al snel 3500kWh per jaar. Dat komt neer op een gemiddeld dagelijks verbruik van net geen 10kWh per dag.

Om te beginnen heb je een flinke thuis batterij nodig. De batterij van Tesla, de Powerwall levert zo’n 13.5kWh af, op voorwaarde dat je de batterij volledig kan opladen.

Daartegenover staat dat jouw zonnepanelen, met een gemiddelde opbrengst van 3500kWh/jaar, maar bitter weinig stroom produceren. In de week van 21/01/19 tot 27/01/19 was de opbrengst van jouw installatie slechts 1,8kWh/dag. Het dagelijks verbruik is dus veel groter dan de opbrengst tijdens de donkerste dagen.

Wie echt wil volharden heeft momenteel 2 opties:
Je kan 7 keer zowel zonnepanelen plaatsen, jouw installatie zal dan ook zoveel duurder worden.
Als alternatief kan je natuurlijk altijd een stroomgenerator op jouw thuisnet aansluiten. Dergelijke toestellen verslinden natuurlijk wel heel wat diesel en maken ook aardig wat lawaai. Ecologisch kan je zo’n generator niet echt noemen.

Hoewel dit een vereenvoudigd voorbeeldje is, kunnen we hieruit afleiden dat een offgrid installatie voorlopig geen economisch noch ecologisch alternatief vormt voor een klassieke aansluiting op het net.

We verwachten in de toekomst wel dat het plaatsen van een thuis batterij op termijn rendabel zal worden. Op die manier kan je als particulier toch een groter aandeel van jouw eigen opgewekte zonne-energie thuis verbruiken. En dat is tenslotte de doelstelling van de overheid. Voorlopig wachten we evenwel de besluitvorming rond de slimme meter af. Hierover lees je meer in dit artikel: Wat is de financiële impact van de digitale meter?