‘De grootschalige uitrol van zonne-energie vergroot het belang van energiemanagement’

‘Energiemanagement gaat in de komende jaren een grote vlucht nemen. De keuze om bij zonnepaneelsystemen nu al een Fronius Smart Meter te plaatsen, is een opstap naar de energiewereld van de toekomst waarin energieopslag een standaardonderdeel zal worden van het assortiment van pv-installateurs.’ Aan het woord is Sjef Zijlmans, bij de Oostenrijkse omvormerfabrikant Fronius verantwoordelijk voor de Benelux.

Oostenrijkse kwaliteit

Volgens Zijlmans is het vooral de Oostenrijkse kwaliteit die het bedrijf in de voorbije jaren geen windeieren heeft gelegd. ‘Fronius heeft een imago van betrouwbaarheid, kwaliteit en economische stabiliteit: de familie Fronius is trots op die eigenschappen en draagt dit als familiebedrijf ook uit.’

Actieve koeling

Zijlmans legt nog maar eens uit waarom het bijvoorbeeld zo belangrijk is dat de Fronius omvormers voorzien zijn van actieve koeling. Een hogere opbrengst doordat de opwekking niet wordt gereduceerd en een langere levensduur doordat de elektronica minder warm wordt, zijn volgens Zijlmans de voornaamste voordelen. ‘Voor de levensduur van power elektronica zoals een pv-omvormer staat een te hoge temperatuur garant voor problemen. Als de omvormer 10 graden warmer wordt, wordt de levens-duur gehalveerd. En in de praktijk wordt het vermogen van veel omvormers in hete zomers teruggeschroefd, zeker bij warme opstellingen of weinig ventilatie. Door actieve koeling in te bouwen kennen onze omvormers deze problematiek niet.’

Smart Meter

Om te allen tijde inzicht te hebben in de prestaties van de omvormers beschikt de Oostenrijkse fabrikant over de softwaretool Fronius Solar.web. ‘Met deze online portal voor zonnepanelensystemen kunnen exploitanten hun pv-installatie monitoren en de gegevens analyseren’, duidt Zijlmans. ‘Installateurs kunnen bovendien via de portal meerdere installaties met elkaar vergelijken. Desgewenst is het mogelijk om alarmeringen te activeren om verstoringen in de zonnestroomproductie automatisch te detecteren.’

Steeds vaker wordt bij pv-systemen, groot en klein, de Fronius SmartMeter geplaatst. Zijlmans: ‘Dit is een bi-directionele meter die het teruggeleverde en afgenomen vermogen naar en uit het elektriciteitsnet registreert en zo de informatie levert om het eigen energieverbruik te optimaliseren. Ziet men normaliter enkel hoeveel stroom de zonnepanelen produceren, met aanvullende SmartMeters wordt het mogelijk om ook meerdere opwekkers bijvoorbeeld van een ander merk omvormers en de grote verbruikers gedetailleerd te volgen. Met de standaard ingebouwde energie-managmentfuncties is het mogelijk om de zonnestroom voor verschillende doeleinden in te zetten. Van het laden van je elektrische auto, tot het aanzetten van je wasmachine of het verwarmen van het water in je boiler.’En dit energiemanagement zal volgens Zijlmans in de Benelux zeer snel aan terrein gaan winnen. ‘Dat wordt in Vlaanderen natuurlijk ingegeven door de toenemende risico’s op stroomtekorten in de winterperiodes, maar ook door het uitfaseren van de terugdraaiende teller. Dit vergroot het belang van zelfconsumptie. In Nederland ontstaat er een soortgelijke situatie door invoering van de terugleversubsidie als vervanging van de salderingsregeling. Daarmee wordt het voor consumenten interessant om zoveel mogelijk van de opgewekte zonnestroom zelf te gaan gebruiken.

Sectorkoppeling

Om de visie van een toekomst met 100 procent duurzame energie te verwezenlijken, introduceerde de Oostenrijkse fabrikant dit jaar oplossingen voor zogenaamde sectorkoppeling. Hiermee kan zonne-energie effi ciënt worden ingezet bij de bereiding van warm water, in het huishouden en voor elektrisch vervoer. ‘Voor eigenaren van een zonnepanelensysteem wordt het in de komende jaren steeds belangrijker om zoveel mogelijk van de zelf opgewekte zonnestroom te benutten. Met de uitfasering van de salderingsregeling maar ook in het geval van commerciële pv-systemen is zelfconsumptie econo-misch gezien het meest voordelig. In ons thuisland Oostenrijk zijn dit jaar al vele pv-systemen van een Fronius Ohmpilot voorzien. Dit product zorgt ervoor dat zelfs meerdere warmwateropslagvaten automatisch en traploos met zonnestroomoverschotten verwarmd kunnen worden. Bij meerdere systemen met een combinatie van batterijopslag en Ohmpilot is te zien dat het mogelijk is om met een pv-systeem voor een huishouden een eigenverbruik van 90 procent te bereiken. Dit heeft uiteraard een zeer positieve invloed op de terugverdientijd van de zonnepanelen.’

Kortom staan er nog heel wat veranderingen voor de deur. Aan de hand van de smart meter van Fronius is het voor de installateur gemakkelijker om in te spelen op de toekomstige noden van de klant. Zo bereiken we een zo hoog mogelijk eigenverbruik.

bron: Solarmagazine Jaargang 9