Zonnepanelen installeren is geen meubelen verkopen

Vandaag worden zonnepanelen op elke hoek van de straat aangeboden en dit door Jan en alleman. Dit is, naar onze mening, geen goede evolutie. Daarenboven is deze trend ook zeer gevaarlijk, niet enkel voor ieders veiligheid, maar ook voor ieders ‘portemonnee”, vertelt Filip Van Mol, algemeen directeur van Eloya. De beroepsfederatie ziet zich als zeer goed geplaatst om te weten waarover ze het heeft. “Niets is voor ons belangrijker dan het welzijn van de leden-installateurs, alsook het respect dat zij verdienen voor hun werk en beroep. Laat het nu net dit welzijn en respect zijn dat door externe factoren dreigt ondermijnd te worden.”

Groepsaankoop gaat altijd ten koste van de kwaliteit

De federatie blijft heel erg verbaasd dat er nog dagelijks zonnepanelen via groepsaankoopacties worden aangeboden. Een ‘samen-aankoop’ heeft als essentiële voorwaarde dat er conformiteit bestaat, dat er eenzelfde product/pakket wordt aangekocht door alle mensen die in deze groep vertegenwoordigd zitten. De vraag die zich meteen opwerpt, is hoe dit – in het geval van zonnepanelen – zomaar kan. Hoe kan men een pv-installatie als een uniform product zien? Het is onrealistisch te denken dat de klant hier voordeel zal uithalen, dat hij goed gediend zal zijn met een dergelijke werkwijze. Dit soort ‘samen-aankopen’ wordt enkel georganiseerd op het overschot aan slechte zonnepanelen met verouderde technologie kwijt te raken. Er worden door dit type praktijken dan ook honderden daken vol gelegd met afval, panelen en systemen die later zeer moeilijk te recycleren zullen zijn.

De installateur moet altijd kwaliteit kunnen leveren

We horen het graag als grote ondernemingen, die niets te maken hebben met de zonnepanelensector, prijzen voorstellen die zo extreem laag zijn dat er – op de installatie ervan – amper tot geen winst meer te maken valt. Daarenboven zijn die ondernemingen dan nog eens van mening dat deze zonnepanelen geïnstalleerd zouden moeten worden door onze installateurs. Dat is je reinste onzin! Elke installateur die zelfs maar overweegt in dit verhaal mee te stappen of zulke installatie gaat installeren, mag zich klaarmaken voor het faillissement. Wij raden professionals aan om deze enorme risico’s niet te nemen, niet enkel om het eigen imago te beschermen, maar ook om de klant geen reden te geven bij u te moeten komen aankloppen en u verantwoordelijk te moeten stellen voor de gebrekkige kwaliteit van de geplaatste producten. We adviseren onze installateurs uitdrukkelijk om nooit samen te werken met dergelijke ondernemingen en groot opgezette structuren.

Geen kwaliteitsvolle zonnepanelen, geen rendement

Door louter op prijs af te gaan, maakt de consument een kapitale fout. Als er een ding is waarbij de prijs nooit het enige referentiekader of de belangrijkste keuzebepalende factor mag zijn, dan is het wel bij de aankoop van zonnepanelen. Het doel van het plaatsen van zonnepanelen is om als gebruiker van eigen elektriciteit op te wekken en deels of volledig onafhankelijk te worden van het elektriciteitsnet. Op dat ogenblik heeft men er als consument alle belang bij dat elke vierkante meter een zo hoog mogelijk rendement oplevert.  Dit is enkel en alleen mogelijk als er een correcte en op maat gemaakte studie van de zonnepaneleninstallatie wordt uitgevoerd. Eenheidsworst is een term die – en zeker in deze branche – niet van toepassing is of kan zijn al wordt het nu wel zo aangeboden.

Goochelen met garanties

De consument krijgt 15 jaar of zelfs 25 jaar garantie op zijn volledige installatie of op een deel ervan. Wat ben je met dergelijke uitspraken als de onderneming die dit voorstelt binnen vijf jaar failliet is of van de aardbol verdwenen is? Inderdaad, helemaal niets.  Daarom is het belangrijk dat de zonnepanelen goed en professioneel worden geplaatst. Dat er voor deze installatie een correcte prijs betaald dient te worden, zodat de installateur an blijven werken en verder kan blijven investeren in zijn onderneming om ervoor te zorgen dat de klant een goede dienstverlening krijgt, ook na de installatie, lijkt een evidentie. Als de installateur echter wordt uitgewrongen en ‘uitgemolken’ door zijn opdrachtgever, zijnde de grote meubelzaak of het ‘samenaankoopplatform’, dan zien wij dergelijke installatiebedrijven geen lang leven beschoren. Daarenboven is ook de consument hier op den duur de dupe van, want noch de grote meubelzaak, noch het samenaankoopplatform neemt enige verantwoordelijkheid voor de installatie op zich, en het zal de installateur zijn die zal moeten instaan voor de garanties.

Besluit

Wij van Eloya trachten de klanten te overtuigen om altijd te kiezen voor een plaatselijke installateur die een oplossing op maat uitdoktert. Een vakman die een goed onderbouwde studie maakt, die resulteert in een installatie die een maximaal rendement garandeert, en die ervoor zorgt dat de klant zich geen zorgen hoeft te maken. Dat zonnepanelen nu als een volumeproduct in de markt gezet worden is dan ook enorm risicovol en helpt uiteindelijke niemand vooruit. De enigen die hiervan profiteren, dat zijn enkele grote buitenlandse bedrijven, die de Belgische markt als een goedkope dumpplaats gebruiken, besluit de algemeen directeur van Eloya, Filip Van Mol.

Bron & copyright: Elektricien.pmg.be & Eloya