Uitrol publieke laadpunten op schema

Vlaanderen telde eind vorig jaar 3047 laadpunten. Daarmee zit de uitrol van de publieke laadinfrastructuur op schema. Dat blijkt uit het jaarrapport rond het Vlaamse actieplan Clean Power for Transport dat een stand van zaken schetst rond het elektrisch vervoer en de laadinfrastructuur in Vlaanderen. Vlaams minister van Energie Lydia Peeters: “Een voldoende dicht en uitgebreid laadpaalnetwerk is een noodzakelijke voorwaarde om elektrisch rijden aantrekkelijk te maken voor de Vlaming. Het Vlaamse CPT-plan voorziet in 5000 laadpunten tegen eind 2020 en iedereen mag gerust zijn: ze zullen er zijn.”

Het Vlaamse actieplan ‘Clean Power for Transport’ bestaat sinds eind 2015. Het bevat maatregelen en doelstellingen om het transport in onze regio te vergroenen en laadinfrastructuur uit te bouwen. Tegen eind 2020 streven we naar 74.000 elektrische wagens op onze wegen en 5000 laadpunten (of 2500 laadpalen met telkens 2 laadpunten).

Elk jaar wordt er een rapport opgesteld met een stand van zaken. Op dit moment rijden er zo’n 34.000 elektrische wagens rond in Vlaanderen en zijn er 3047 laadpunten.

Elektrisch versus plug-in hybride

Het merendeel van de elektrische voertuigen in Vlaanderen, 26.000 wagens, is plug-in hybride. Dat betekent dat ze een kleine batterij combineren met fossiele brandstof, benzine of diesel. Zo’n achtduizend wagens zijn volledig batterij-elektrisch.

Minister Lydia Peeters: “In de toekomst willen we het aandeel volledig elektrische wagens fors doen toenemen. Daarom hebben we de premies het voorbije jaar op hetzelfde niveau gehouden. Recent lanceerde de Vlaamse overheid ook een groepsaankoop. Daarmee hopen we de drempel voor de Vlaming te verlagen en willen we aan autoconstructeurs tonen dat er voldoende interesse is.”

Laadinfrastructuur

Met 3047 laadpunten op 34.000 wagens haalt Vlaanderen op dit moment zo goed als een ratio van 1 laadpunt voor 10 elektrische wagens, zoals Europa aanbeveelt. Toch laden de meeste Vlamingen thuis of op het werk. In 10 procent van de gevallen wordt er gebruik gemaakt van de publieke laadpalen.

Als je weet dat plug-in hybrides kleine batterijen hebben en dus minder vaak laden, is er de facto één laadpunt per 2,6 volledig elektrische wagen. Ruim boven de Europese richtlijn van 1 laadpunt per 10 elektrische voertuigen dus.

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters: “Het huidige netwerk van publieke laadpalen is dus momenteel voldoende voor het aantal elektrische wagens.”

Uniek financieringsmodel

Het Vlaamse publieke laadnetwerk wordt bovendien uitgerold zonder publieke financiering. In het kader van een openbare dienstverplichting schrijft netbeheerder Fluvius ieder jaar een aanbesteding uit. Een privépartner krijgt een concessie van 10 jaar voor het gebruik van het openbaar domein waar de laadpaal staat, maar financiert de laadpaal en het beheer ervan zelf. Hij haalt zijn inkomsten uit het gebruik.

“Dit is een vrij uniek model in Europa. Zelfs in landen die voorop lopen op het vlak van elektrisch vervoer zoals Nederland of Noorwegen, zijn de laadpalen gesubsidieerd”, zegt Lydia Peeters.

Toekomst

Ook na 2020 wachten er ons nog veel uitdagingen. Als het elektrisch rijden voluit doorbreekt, zal ook het aantal publieke laadpalen fors moeten uitbreiden. De plaats op het publieke domein is daarvoor beperkt. Daarom zullen publieke laadpalen meer en meer ondergronds geplaatst worden, bijvoorbeeld in grote parkeergarages.

Bron: https://www.lydiapeeters.be/minister/uitrol-publieke-laadpunten-op-schema/