Werknemers financieren in grootschalig zonnedak

Energize Your Future
Op het dak van drukkerij INNI Group werden 2.000 hoogrendementspanelen aangesloten die samen goed zijn voor zo’n 600 KW of 90% van de energiebehoefte van het bedrijf. Ook een jaarlijkse daling van 190 ton van de CO2 uitstoot en een energiefactuur die een kwart lager ligt dan voorheen werden zo gerealiseerd. Het project werd mogelijk gemaakt door middel van derdepartijfinanciering, wat in dit geval inhoudt dat de medewerkers mee investeerden in de groene toekomst van hun bedrijf. Het was Vlaams minister van Energie Bart Tommelein die de grote industriële installatie in werking stelde tijdens de NoonTalk van Kortrijk-Noord. De minister is lovend over de manier waarop dit project tot stand is gekomen: “Het is een ideale oplossing voor vele bedrijven om over te schakelen op hernieuwbare energie zonder dat hun competitiviteit in het gedrang komt.” Manu Jans, CEO van GreenPulse, financierder en beheerder van de installatie, licht het concept toe: “Het zonnedak werd gedeeltelijk gefinancierd via crowdlending. Particulieren en werknemers van de dakeigenaar investeren een bedrag tussen €2.000 en €50.000 en kunnen rekenen op een gewaarborgd nettorendement van 3,9% op een 8-jarige lening. Daarmee legt de investeerder een mooi groen spaarboekje aan.” GreenPulse coördineert de initiële studies, de contractuele overeenkomsten, staat in voor de uitvoering van de gedetailleerde technische voorstudies, regelt de financiering en beheert het park gedurende de volledige looptijd. Bron: Elektricien magazine

Zelf elektriciteit produceren met zonnepanelen

Fotovoltaïsche zonnepanelen zijn de meest voor de hand liggende manier om zelf elektriciteit te produceren. Zonlicht is gratis. En in Vlaanderen zijn PV-systemen een ideale manier om te voldoen aan het verplichte minimumaandeel hernieuwbare energie voor nieuwe huizen en grote renovaties, opgelegd via de EPB-regelgeving. 

De prijzen vallen mee. Een installatie voor een gemiddeld gezin, met een verbruik van jaarlijks 3.500 kWh, kost rond de 6.000 euro (incl. plaatsing en 6 procent btw). Een bedrag dat op 8 tot 10 jaar is terugverdiend. De stroom die je te veel produceert, wordt op het net gezet, waardoor je teller terugdraait.

Het nadeel is wel dat zonnepanelen enkel overdag werken, uitgerekend het moment waarop je weinig elektriciteit verbruikt. Overschotten worden weliswaar opgevangen door het net. Maar daar betaal je dan wel een zogenaamd “prosumententarief” voor. Een oplossing zou een thuisbatterij kunnen zijn, maar met het systeem van de terugdraaiende teller en de hoge kostprijs, zijn ze momenteel niet heel interessant.

Copyright: https://www.ikgabouwen.be/zelf-elektriciteit-produceren/